Lura 5

Projekti: Lura 5
Investitori/Ndertuesi:: Lura SH.P.K
Data e Fillimit te Ndertimit: 2021
Faqja e internetit: www.lura5.com

Lura 5 eshte eshte nje projekt qe do te zhvillohet ne Gjirin e Lalzit, ne Bregdetin Adriatik i cili ka nje peisazh unik prej pishave dhe bimeve karakteristike te zones.

 

Projekti synon te ruaje kete natyre vibrante sa me shume te jete e mundur, nderkohe qe propozohet nje zhvillim i ri turistik i jashtezakonshem dhe terheqes.
development.

 

Koncepti kryesor i zhvillimit qe propozohet eshte te jete e bashkelidhur me kontekstin ekzistues te natyres per te krijuar nje mjedis unik me nje theksim te veçante ne natyralitetin e fragmentuar.